نکاتی در تنظیم قرارداد های فروش

نکات اجاره مسکن

نکاتی در تنظیم قرارداد های فروش

 

 

نکاتی در تنظیم قرارداد های فروش

نکات مهم خرید و فروش ملک و تنظیم قردادهای فروش دارای حائز اهمیت است که به طور خلاصه به آن می پردازیم :

متن  قرارداد

1. ابتدا متن  قرارداد  را با دقت و توجه کافی خوانده و در مورد متن آن با طرف مقابل توافق کنید که متن نوشته شده تغییر نمی کند.

مندرجات قرارداد

2. مندرجات قرارداد صریح و روشن باشد و مقصود و منظور طرفین کاملا” بیان شود تا دچار تفسیر های گوناگون نشود.

خط خوردگی

3. سعی کنید در قرارداد، خط خوردگی نداشته باشد. در صورت خط خوردگی ، در قرارداد حتما” توضیح داده شود.

قسمت های نقطه چین

4.  در قرارداد، قسمت های نقطه چین را با توافق طرفین به دقت تکمیل کنید و در غیر این صورت روی نقطه چین ها خط بکشید تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.

سند رسمی

5. اگر مورد معامله سند رسمی دارد نام مالک را در قسمت فروشنده  حتما قید کنید .

در صورتی که مورد معامله جزء انحار و وراثت باشد با اصل و کپی گواهی انحصار وراثت ، بررسی نمایید که چه کسانی جزء وراث هستند و حق انجام دادن

معامله را دارند .علاوه بر آن در زمان تنظیم سند رسمی ، ارائه گواهی نامه ی واریز مالیات بر ارث ضرورت دارد.  در صورت تعداد مالکان ، میزان سهم هر یک دقیقا”

مشخص گردد. در صورت تعداد خریداران ، میزان مشارکت هریک مشخص شود .

واحد شمارش

6.  در تعریف مورد معامله برای زمین و باغ و باغچه ، از واحد شمارش ( قطعه ) برای آپارتمان ، از واحد شمارش دستگاه و برای خانه و مغازه ، از واحد شمارش ( باب )

استفاده نمایید.

پلاک ثبتی ملک

7. حتما” پلاک ثبتی ملک ، شامل پلاک فرعی و اصلی ، شماره قطعه ، بخش و منطقه ثبتی به صورت صحیح و دقیق ذکر شود.

   مساحت

8. مساحت طبق سند مالکیت درج گردد و چنانچه مورد اصلاحی نیز دارد، این اصلاح قید شود.

اگر مورد معامله دارای انباری و پارکینگ است حتما” شماره قطعات تفکیکی و مساحت انباری ذکر شود.

نشانی و قیمت دقیق

9.  نشانی دقیق مورد معامله شامل خیابان ، کوچه ، پلاک ، طبقه ، شماره واحد و موقعیت آن  ، شمالی یا جنوبی.. قید شود.  قیمت مورد نظر معامله به صورت

مقطوع  و دقیق به عدد و حروف و به ریال و تومان مشخص گردد.

چک

10 .  اگر چکی ( اعم از تضمینی یا شخصی ) در  معامله پرداخت می شود حتما” در قرار داد مشخصات چک درج گردد.

از صدور چک در وجه حامل خودداری و چک را در وجه خریدار صادر نمایید و در متن چک نوشته شود بابت قرارداد شماره ….. همچنین در صورت امکان از چک های

تسلیمی کپی تهیه و نگهداری کنید.در ضمن تمام چک ها باید در حضور طرفین صادر و امضاء شود.

چک ها بدون خط خوردگی و از نظر مهر و امضاء شرایط قانونی رعایت شده باشد .

اگر قیمت مورد معامله از طریق چک شخصی غیر از خریدار پرداخت شود ، بهتر است خریدار نیز پشت چک ها را امضاء نماید تا با این کار خریدار و شخص ثالث

متضامنا”در مقابل فروشنده ملزم به پرداخت وجه چک گردند.

توجه کنید که چک وعده دار فاقد جنبه کیفری است و چنانچه وصول نشود قابل پیگیری در دادسرا نخواهد بود.و فقط در دادگاه های حقوقی و اجرای ثبت قابل پیگیری

است.

وام

11.  اگر مورد معامله دارای وام باشد ، حتما” باید مبلغ اصل بدهی بانکی ، اقساط معوقه ، اقساط باقیمانده و سود متعلقه ، دقیقا” مشخص گردد. بنابراین طرفین می

توانند به شعبه بانک پرداخت کننده تسهیلات مراجعه و با اخذ پرینت بانکی موارد یاد شده را مشخص ، و سپس بر همان به تنظیم قرارداد نمایند.

چنانچه تسهیلات بانکی به نام خریدار منتقل نشود ، حتما” در قرارداد برای عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت اقساط وام ، ضمانت اجرایی قاطع و محکم داده شود.

برای تحویل مورد معامله تاریخ دقیق مشخص و برای انجام نشدن تعهد فروشنده در موعد مقرر ، وجه التزام روزانه یا مقطوع تعیین شود.

 دفتر اسناد رسمی

12. تاریخ دقیق تنظیم سند رسمی با ذکر شماره دفتر اسناد رسمی و آدرس آن قید شود.

در صورت عدم حضور در تاریخ مقرر ، حتما” از دفتر اسناد رسمی گواهی عدم حضور اخذ گردد.لازم به ذکر است که صدور گواهی عدم حضور صرفا” مختص به

انتقال قطعی املاک بوده و در انتقال وکالتی ، دفتر خانه های اسناد رسمی تعهدی برای صدور گواهی عدم حضور ندارند.

در صورت تعداد فروشندگان یا خریداران توصیه می شود در جبران خسارت و پرداخت وجه التزام،مسئولیت تضامنی در قرارداد شرط شود .

در حالتی که مورد معامله اجاره داده شده باشد، نحوه تخلیه یا ادامه سکونت مستاجر مشخص گردد.

اگر مورد معامله سند رسمی مالکیت نداشته باشد انجام دادن معامله با تبعاتی همراه خواهد بود. تقریبا”بیشتر  املاک کشور ثبت شده و دارای سابقه ی ثبتی

هستند. و وفق ماده 22 قانون ثبت ، دولت فقط کسانی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک ( واقع در سازمان ثبت اسناد و املاک منطقه ی مربوطه ) به نام

ایشان ثبت شده باشد.

توصیه میکنیم قرارداد توسط دو نفر شاهد با قید نام و نام خانوادگی امضاء شود.

تمام مراحل فروش آپارتمان در اندیشه را با خاطر آسوده به ما بسپارید

دیدگاهتان را بنویسیدتمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.

کانال تلگرام اسکان ملک