حق کمیسیون مشاورین املاک مشخص می گردد؟

حق کمیسیون مشاورین املاک مشخص می گردد؟

در این مطلب می خواهیم در مورد اینکه چگونه حق کمیسیون مشاورین املاک مشخص می گردد؟ توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم. در اینجا سعی داریم به موضوعاتی همچون محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای خرید و فروش املاک، و نحوه محاسبه حق کمیسیون خرید و فروش ملک، محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک بپردازیم . همراه ما باشید.

حق کمیسیون مشاورین املاک مشخص می گردد؟

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای خرید و فروش املاک

تعرفه کمیسیون مشاورین املاک هر سال از طرف اتحادیه مشاورین املاک مشخص می شود. در سال ۹۶ حق کمیسیون خرید و فروش ملک در شهر تهران به شکل زیر مشخص می شد که این تعرفه برای همه ی املاک اداری ، تجاری، و مسکونی برابر بود.

چنان چه ۵۰۰ میلیون تومان قیمت ملک باشد: بنگاه معادل ۰.۵ ٪ ارزش ملک خرید و فروش شده را به عنوان حق کمیسیون می گیرد.

چنان چه ۵۰۰ میلیون تومان زیادتر ارزش ملک باشد: بنگاه برای ۵۰۰ میلیون از دو طرف معامله ۰.۵ ٪ دریافت می‌کند و برای مازاد آن هم ۰.۲۵ ٪ به عنوان حق کمیسیون از فروشنده و خریدار دریافت می کند.

به حق کمیسیون محاسبه گردیده، مالیات بر ارزش افزوده هم تعلق گرفته می شود که وظیفه پرداخت آن هم بر عهده فروشنده و خریدار می باشد.

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

در قراردادهای رهن کامل ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن در ۳۰ ضرب می‌شود. سپس ۲۵ درصد عدد به دست آمده و ۹ درصد مالیات آن به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‏شود.

مثال چگونگی محاسبه حق کمیسیون رهن ملک

برای مثال چنان چه مبلغ رهن کامل ملکی هفتاد میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک به صورت پایین است:

مبدل شدن رهن به اجاره                                                                                               تومان  2,100,000 = 30,000 * 70

مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ ٪                                                                              تومان   525,000 = 0.25 * 2,100,000

حق کمیسیون ضربدر ۹ ٪ مالیات                                                                  تومان   47,250 = 0.09 * 525,000

جمع حق مالیات با کمیسیون                                                                     تومان  572,250 = 47,250 + 525,000

سهم پرداختی هر یک از دو طرف قرارداد به بنگاه                                                                              تومان  572,250

مثال چگونگی محاسبه حق کمیسیون فروش و خرید ملک

تصر کنید زمینی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شود. چون این مبلغ پایین تر از ۵۰۰ میلیون تومان می باشد حق کمیسیون مشاور املاک شامل ۰.۵ ٪ ارزش ملک و ۹ ٪ مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

قیمت ملک فروخته شده ضربدر 0.5 ٪                                                 تومان   1,500,000 =0.005 * 300,000,000

حق کمیسیون ضربدر 9 ٪ مالیات                                                       تومان           135,000 = 0.09 * 1,500,000

جمع حق مالیات و کمیسیون                                                                تومان  1,635,000 = 135,000  +  1,500,000

سهم پرداختی هر یک از دو طرف قرارداد به بنگاه املاک                                                                  تومان  1,635,000

تصور کنید ملکی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده باشد. به دلیل اینکه قیمت ملک بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان می باشد، مشاور املاک می بایست برای ۵۰۰ میلیون ۰.۵ ٪ و برای ۱۰۰ میلیون مازاد ۰.۲۵ ٪ از فروشنده و خریدار دریافت نماید که به این مبلغ ۹ ٪ مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه خواهد شد.

500 میلیون ضربدر 0.5 ٪                                                          تومان           2,500,000 = 0.005  * 500,000,000

100 میلیون باقی مانده ضربدر 0.25 ٪                                               تومان       250,000  = 0.0025 * 100,000,000

جمع دو عدد به دست آمده                                                               تومان     2,750,000  = 250,000  +  2,500,000

حق کمیسیون ضربدر 9 ٪ مالیات                                                              تومان  247,500 = 0.09 *  2,750,000

جمع حق کمیسیون با مالیات                                                            تومان   2,997,500  =  247,500  +  2,750,000

سهم پرداختی هر یک از دو طرف قرارداد به بنگاه املاک                                                                تومان     2,997,500

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک

مشاورین املاک مجاز می باشند برای قراردادهای اجاره ملک، ۲۵ ٪ از مبلغ اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون دریافت نمایند. یعنی چنان چه در قرارداد هیچگونه مبلغی به عنوان رهن یا پول پیش نوشته نباشد و موجر تنها در ازای گرفتن اجاره بها ماهیانه ملک خود را در اختیار مستاجر قرار دهد.

مثال چگونگی محاسبه حق کمیسیون اجاره ملک

مثلا چنان چه مبلغ اجاره بها ماهیانه ملکی ۲ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک برای این قرارداده به صورت پایین است:

قیمت اجاره ضربدر 25 ٪                                                                               تومان  500,000 = 0.25 * 2,000,000

حق کمیسیون ضربدر 9 ٪ مالیات                                                                     تومان  45,000 = 0.09 * 500,000

جمع حق مالیات با کمیسیون                                                                           تومان  545,000 = 45,000 + 500,000

سهم پرداختی هر یک از دوطرف قرارداد به بنگاه املاک                                                                      تومان  545,000

 

دیدگاهتان را بنویسیدتمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.