حق کمیسیون مشاورین املاک مشخص می گردد؟

حق کمیسیون مشاورین املاک مشخص می گردد؟

در این مطلب می خواهیم در مورد اینکه چگونه حق کمیسیون مشاورین املاک مشخص می گردد؟ توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم. در اینجا سعی داریم به موضوعاتی همچون محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای خرید و فروش املاک، و نحوه محاسبه حق کمیسیون خرید و فروش ملک، محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک بپردازیم . همراه ما باشید.

حق کمیسیون مشاورین املاک مشخص می گردد؟

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای خرید و فروش املاک

تعرفه کمیسیون مشاورین املاک هر سال از طرف اتحادیه مشاورین املاک مشخص می شود. در سال ۹۶ حق کمیسیون خرید و فروش ملک در شهر تهران به شکل زیر مشخص می شد که این تعرفه برای همه ی املاک اداری ، تجاری، و مسکونی برابر بود.

چنان چه ۵۰۰ میلیون تومان قیمت ملک باشد: بنگاه معادل ۰.۵ ٪ ارزش ملک خرید و فروش شده را به عنوان حق کمیسیون می گیرد.

چنان چه ۵۰۰ میلیون تومان زیادتر ارزش ملک باشد: بنگاه برای ۵۰۰ میلیون از دو طرف معامله ۰.۵ ٪ دریافت می‌کند و برای مازاد آن هم ۰.۲۵ ٪ به عنوان حق کمیسیون از فروشنده و خریدار دریافت می کند.

به حق کمیسیون محاسبه گردیده، مالیات بر ارزش افزوده هم تعلق گرفته می شود که وظیفه پرداخت آن هم بر عهده فروشنده و خریدار می باشد.

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

در قراردادهای رهن کامل ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن در ۳۰ ضرب می‌شود. سپس ۲۵ درصد عدد به دست آمده و ۹ درصد مالیات آن به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‏شود.

مثال چگونگی محاسبه حق کمیسیون رهن ملک

برای مثال چنان چه مبلغ رهن کامل ملکی هفتاد میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک به صورت پایین است:

مبدل شدن رهن به اجاره                                                                                               تومان  ۲,۱۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ * ۷۰

مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ ٪                                                                              تومان   ۵۲۵,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۲,۱۰۰,۰۰۰

حق کمیسیون ضربدر ۹ ٪ مالیات                                                                  تومان   ۴۷,۲۵۰ = ۰٫۰۹ * ۵۲۵,۰۰۰

جمع حق مالیات با کمیسیون                                                                     تومان  ۵۷۲,۲۵۰ = ۴۷,۲۵۰ + ۵۲۵,۰۰۰

سهم پرداختی هر یک از دو طرف قرارداد به بنگاه                                                                              تومان  ۵۷۲,۲۵۰

مثال چگونگی محاسبه حق کمیسیون فروش و خرید ملک

تصر کنید زمینی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شود. چون این مبلغ پایین تر از ۵۰۰ میلیون تومان می باشد حق کمیسیون مشاور املاک شامل ۰.۵ ٪ ارزش ملک و ۹ ٪ مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

قیمت ملک فروخته شده ضربدر ۰٫۵ ٪                                                 تومان   ۱,۵۰۰,۰۰۰ =۰٫۰۰۵ * ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حق کمیسیون ضربدر ۹ ٪ مالیات                                                       تومان           ۱۳۵,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۱,۵۰۰,۰۰۰

جمع حق مالیات و کمیسیون                                                                تومان  ۱,۶۳۵,۰۰۰ = ۱۳۵,۰۰۰  +  ۱,۵۰۰,۰۰۰

سهم پرداختی هر یک از دو طرف قرارداد به بنگاه املاک                                                                  تومان  ۱,۶۳۵,۰۰۰

تصور کنید ملکی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده باشد. به دلیل اینکه قیمت ملک بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان می باشد، مشاور املاک می بایست برای ۵۰۰ میلیون ۰.۵ ٪ و برای ۱۰۰ میلیون مازاد ۰.۲۵ ٪ از فروشنده و خریدار دریافت نماید که به این مبلغ ۹ ٪ مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه خواهد شد.

۵۰۰ میلیون ضربدر ۰٫۵ ٪                                                          تومان           ۲,۵۰۰,۰۰۰ = ۰٫۰۰۵  * ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰ میلیون باقی مانده ضربدر ۰٫۲۵ ٪                                               تومان       ۲۵۰,۰۰۰  = ۰٫۰۰۲۵ * ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع دو عدد به دست آمده                                                               تومان     ۲,۷۵۰,۰۰۰  = ۲۵۰,۰۰۰  +  ۲,۵۰۰,۰۰۰

حق کمیسیون ضربدر ۹ ٪ مالیات                                                              تومان  ۲۴۷,۵۰۰ = ۰٫۰۹ *  ۲,۷۵۰,۰۰۰

جمع حق کمیسیون با مالیات                                                            تومان   ۲,۹۹۷,۵۰۰  =  ۲۴۷,۵۰۰  +  ۲,۷۵۰,۰۰۰

سهم پرداختی هر یک از دو طرف قرارداد به بنگاه املاک                                                                تومان     ۲,۹۹۷,۵۰۰

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک

مشاورین املاک مجاز می باشند برای قراردادهای اجاره ملک، ۲۵ ٪ از مبلغ اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون دریافت نمایند. یعنی چنان چه در قرارداد هیچگونه مبلغی به عنوان رهن یا پول پیش نوشته نباشد و موجر تنها در ازای گرفتن اجاره بها ماهیانه ملک خود را در اختیار مستاجر قرار دهد.

مثال چگونگی محاسبه حق کمیسیون اجاره ملک

مثلا چنان چه مبلغ اجاره بها ماهیانه ملکی ۲ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک برای این قرارداده به صورت پایین است:

قیمت اجاره ضربدر ۲۵ ٪                                                                               تومان  ۵۰۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۲,۰۰۰,۰۰۰

حق کمیسیون ضربدر ۹ ٪ مالیات                                                                     تومان  ۴۵,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۵۰۰,۰۰۰

جمع حق مالیات با کمیسیون                                                                           تومان  ۵۴۵,۰۰۰ = ۴۵,۰۰۰ + ۵۰۰,۰۰۰

سهم پرداختی هر یک از دوطرف قرارداد به بنگاه املاک                                                                      تومان  ۵۴۵,۰۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسیدتمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.

طراحی سایت آروا

کانال تلگرام اسکان ملک