وام جعاله و شرایط دریافت آن

برای تعمیر و بازسازی مسکن می‌توان از وام جعاله تعمیر مسکن بانک مسکن استفاده کرد. یکی از کاربردهای مهم دیگر این وام در هنگام خرید خانه است. می‌توان این وام را در کنار وام خرید مسکن دریافت کرد. اما شرایط و ضوابط دریافت این وام چیست؟

جعاله چیست؟ وام جعاله تعمیر مسکن چیست؟ و شرایط گرفتن آن چگونه است؟
تعریف رسمی جعاله : عبارت است از التزام شخص (جاعل) به ادای اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل نامیده می‌شود .به زبان ساده‌تر، جعاله قراردادی ست که شخص وام‌گیرنده (جاعل) تعهد می‌کند از طرف بانک (عامل) عمل مشخصی (مثلاً تعمیر مسکن) را انجام دهد و اجرت آن را (جعل) به‌عنوان تسهیلات دریافت کند.

بانک مسکن این نوع تسهیلات را برای موارد زیر پرداخت می‌کند:
جعاله تعمیر : حفر یا ترمیم چاه – سرویس حمام و آشپزخانه و دستشویی ترمیم یا آسفالت پشت‌بام و کاشی‌کاری جابجایی درب‌ها و پنجره‌ها لوله‌کشی و سیستم گرمایش و سرمایش تعمیرات جزئی داخل ساختمان رنگ و نقاشی خرید انشعاب آب و برق و لوله‌کشی آب و گاز ترمیم سیم‌کشی معیوب ساختمان
جعاله تکمیل : حیاط سازی، نرده‌کشی، کاشی‌کاری، موزاییک‌کاری، لوله‌کشی گاز و آب، نصب تأسیسات سرمایش و گرمایش، کابینت گذاری، تکمیل زیرزمین، حفر چاه، نصب موکت، پارکت، سرامیک و تغییرات داخلی ساختمان

شرایط تسهیلات جعاله با سپرده
سقف تسهیلات اعطایی با سپرده از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز جوانان و یا صندوق پس‌انداز ساخت مسکن : 5 میلیون تومان
حداکثر مدت بازپرداخت : 5 سال
نرخ سود : 11 درصد
کته : در صورت سپری نمودن بیش از دو دوره انتظار (یک سال)، تسهیلات گیرنده از تخفیف سود یک‌درصدی تسهیلات با سپرده بهره‌مند می‌شود.

نحوه پرداخت تسهیلات جعاله : در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می‌شود .
مدت انجام تعهد : یک ماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرارداد جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط هست.

انـواع وثیقه‌های قابل‌قبول

الف- در قبال سفته :
*- میزان وثیقه دریافتی : 120 درصد مجموع اصل و سود
*- ضمانت دریافتی : ضمانت یک نفر ضامن معتبر و مورد تأیید شعبه

ب- در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفاً بر روی پلاک‌های مورد ترهین بانک : (از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید و یا فروش اقساطی ناشی از مشارکت)
*- میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*- ضمانت دریافتی : ضمانت دو نفر ضامن معتبر و مورد تأیید شعبه

ج- در قبال سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه‌مدت ویژه:
*- میزان وثیقه دریافتی : 110 درصد مجموع اصل و سود

د – در قبال ترهین شش‌دانگ وثیقه غیرمنقول یا مازاد آن :
* – میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل و سود
*- ضمانت دریافتی : ارائه گواهی درامد متقاضی (مورد تأیید شعبه)

ی- پرداخت تسهیلات تا سقف 5 میلیون تومان به کارکنان دولت،با تنظیم قرارداد داخلی و ضمانت یک نفر کارمند دولت و اخذ گواهی درآمد و تعهدنامه سازمان متبوعه کارمند مبنی بر کسر اقساط از حقوق تسهیلات گیرنده در صورت عدم پرداخت به‌موقع اقساط توسط تسهیلات گیرنده بر روی واحدهایی که در رهن بانک قرار ندارند.

پرداخت تسهیلات مجدد

1- پرداخت تسهیلات مجدد جعاله با سپرده و بدون سپرده بدون محدودیت زمانی و با واریز مانده بدهی جعاله قبلی بلامانع است .
2- پرداخت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایر بانک‌ها استفاده نموده‌اند در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط و مقررات، بلامانع است .

شرایط تسهیلات جعاله بدون سپرده
سقف تسهیلات اعطایی بدون سپرده از محل اوراق گواهی حق تقدم به‌تنهایی و یا توأم با حساب‌های تعهدی :10 میلیون تومان
*- حساب‌های تعهدی : صندوق پس‌انداز مسکن،صندوق پس‌انداز جوانان و یا صندوق ساخت مسکن
نرخ سود :17/5درصد
حداکثر مدت بازپرداخت : 5 سال

نحوه پرداخت تسهیلات جعاله : در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می‌شود .
مدت انجام تعهد : یک ماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط هست.

انـواع وثـیقه‌های قابل‌قبول

الف- در قبال سفته : (تا سقف 5 میلیون تومان برای سایر اقشار و تا سقف 10 میلیون تومان برای کارکنان دولت)
*- میزان وثیقه دریافتی : 120 درصد مجموع اصل و سود
*- ضمانت دریافتی : (پرداخت تسهیلات در قبال سفته ، صرفاً به آن دسته از متقاضیانی که خود و یا ضامن آن‌ها جزو کارکنان دولت
شاغل،بازنشسته و مستمری‌بگیران) هستند (تا سقف‌های مشخص‌شده ) مشروط به ارائه گواهی کسر اقساط توسط کارمند دولت،امکان‌پذیر است.)

ب-در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفاً بر روی پلاک‌های مورد ترهین بانک :(از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید و یا فروش اقساطی ناشی از مشارکت)
*- میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*- ضمانت دریافتی : ضمانت دو نفر ضامن معتبر و مورد تأیید شعبه

ج- در قبال سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه‌مدت ویژه :
* – میزان وثیقه دریافتی : 110 درصد مجموع اصل و سود

د – در قبال ترهین شش‌دانگ وثیقه غیرمنقول یا مازاد آن :
*- میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل و سود
*- ضمانت دریافتی : ارائه گواهی درامد متقاضی (مورد تأیید شعبه)

ی- پرداخت تسهیلات تا سقف 5 میلیون تومان به کارکنان دولت،با تنظیم قرارداد داخلی و ضمانت یک نفر کارمند دولت و اخذ گواهی درآمد و تعهدنامه سازمان متبوعه کارمند مبنی بر کسر اقساط از حقوق تسهیلات گیرنده در صورت عدم پرداخت به‌موقع اقساط توسط تسهیلات گیرنده بر روی واحدهایی که در رهن بانک قرار ندارند.

پرداخت تسهیلات مجدد

پرداخت تسهیلات مجدد جعاله با سپرده و بدون سپرد بدون محدودیت زمانی و با واریز مانده بدهی جعاله قبلی بلامانع است .
2- پرداخت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایر بانک‌ها استفاده نموده‌اند در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط و مقررات ، بلامانع است

مدارک موردنیاز اشخاص حقیقی
•اصل و تصویر تمام صفحات سند مالکیت ملک که لزوماً باید به نام درخواست‌کننده تسهیلات باشد.
•اصل و تصویر پایان کار ساختمانی
• ارائه قبض برق و یا مستندات لازم جهت احراز کد پستی پلاک موضوع تسهیلات
•اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه مالک /مالکین(تمام صفحات)
•اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه ضامن/ضامنین(تمام صفحات)
•مدارک شغلی و درآمد مالک ( تسهیلات گیرنده) شامل جواز کسب، فیش حقوقی و …
•اصل و تصویر وکالت‌نامه (در صورت وجود وکیل)
•اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)
•فرم درخواست تکمیل و امضاءشده

ضوابط دریافت وام جعاله
– عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی (متقاضی و ضامن)
– تحویل مدارک فوق صرفاً به‌منظور بررسی اولیه درخواست
– عدم وجود سابقه تسهیلات جعاله تسویه نشده روی پلاک موضوع تسهیلات
– قبول هزینه کارشناسی ملک توسط متقاضی
– تکمیل قرارداد داخلی و حسب مورد مراجعه به دفترخانه برای ترهین ملک

برای دیدن فایل های جدید ، تخفیفی و فوری به صفحه خرید آپارتمان در شهرک مریم مراجعه کنیدتمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.